Přípravný kurz zahájen!

 

Vždy v lednu přidáváme na plán akcí také Přípravný kurz pro předškoláky. Přípravku vede i v letošním roce paní učitelka Mgr. Veronika Golden. Každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin se bude scházet s partou 17 žáčků předškoláčků. Společně trénují přechod z MŠ do ZŠ. Během 10 lekcí se děti aklimatizují na školní prostředí, vylepší si obě motoriky (hrubou i jemnou), vypilují rozpoznávání barev a tvarů, potrápí paměť písničkami, básničkami, říkankami, bohatě si zasoutěží. Jako bonus přidají upevňování návyků (a především odstraňování zlozvyků). To vše využijí budoucí prvňáčci od prvních dnů nového školního roku 2023/2024. Paní učitelka Golden využívá zásobu různorodých činností a aktivit, aby se děti veškeré dovednosti naučily nenásilnou formou, nejlépe při hře. Hlavním smyslem přípravného kurzu je vyladit předškoláčky pro příjemný vstup do školy (dubnový zápis se totiž blíží), navést je na správnou cestu budoucího školáčka, připravit je na hladký start do nové životní etapy. Jak se nám to společně daří, posuďte sami podle fotek, scházíme se pravidelně každé úterý v 15:30 hodin. Už teď můžeme slíbit, že každé setkání bude nabité různorodými aktivitami.

 

Předškoláci zdraví z přípravky!

L.H.