Tento týden velká sláva k výuce jazyků se nová učebna dává

 

 

 

Ve středu dne 30. 11. 2022 proběhlo na ZŠ s RVMPP Buzulucká v Teplicích slavnostní otevření multimediální jazykové učebny. Za přítomností paní ředitelky Mgr. Bc. Hodkové a primátora města Bc. Jiřího Štábla, byla symbolicky přestřižena páska a nová učebna byla slavnostně předána žákům a učitelům naší školy. Mezi dalšími hosty jsme také přivítali PhDr. Bc. Martinu Houdkovou, vedoucí odboru školství, a Mgr. Moniku Peterkovou, náměstkyni primátora pro školství.

Multimediální učebna, která je vybavena digitální platformou SMARTCLASS+ a digitálním displejem PROWISE, bude sloužit k výuce jazyků. Používání digitálních materiálů ve výuce jazyků je pro žáky motivující, učiteli uspoří čas a nabízí široké jazykové možnosti. Systém SmartClass+ připravuje a distribuuje běžné i nadstavbové jazykové aktivity v maximální kvalitě na žákovská zařízení, digitálně je řídí, monitoruje, ukládá a vyhodnocuje na počítači učitele. Systém pracuje s vysokou kvalitou přenosu zvuku a obrazu, což je pro cíle jazykové výuky zásadní. Učitel vede výuku v jazykové třídě prostřednictvím grafického ovládacího panelu zobrazeném na svém monitoru. Komunikace s žáky probíhá prostřednictvím textu, obrazu, zvuku nebo nahrávky ve vysoké kvalitě.

Tímto moc děkujeme společnosti AV MEDIA, která nám celý projekt pomohla zrealizovat.

Prostřednictvím této učebny věříme, že výuka cizích jazyků bude na naší škole pro žáky cestou, kdy získají ke všem jazykům nový pohled a veškeré získané dovednosti budou moci uplatnit ve svém dalším vzdělávání.

 

Mgr. Silvie Janovská