Fyzika – láska na celý život

 

V pondělí dne 28. 11. 2022 převzala paní učitelka Mgr. Květa Kolářová ze ZŠ Buzulucká v Teplicích z rukou primátora města Bc. Jiřího Štábla ocenění města Teplic za svůj přínos na poli fyzikálním.

Paní učitelka Kolářová se celý svůj profesní život mimořádně aktivně věnuje výuce fyziky. Vzdělává nejen žáky naší školy, ale i studenty a učitele fyziky. Je neuvěřitelně pracovitá, svědomitá, kreativní a hodiny fyziky v jejím pojetí jsou plné praktických pokusů a dovedností, v jejich hodinách nemají žáci čas na nudu. Je velikou propagátorkou činnostního učení ve fyzice. Je to i velice charakterní člověk, pomáhá mladým nastupujícím učitelům, milá kolegyně, pro svou ochotu velice oblíbená v pedagogickém sboru. Dlouhodobě a systematicky se vzdělává i o prázdninách a sleduje všechny nové trendy ve výuce fyziky.

Je členkou Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), členkou výboru místní pobočky JČMF v Ústí nad Labem a členkou Fyzikální pedagogické společnosti při JČMF,  každoročně pomáhá s organizací fyzikální soutěže Náboj Junior. 

Paní učitelka je místopředsedkyní krajské komise Fyzikální olympiády (FO) kategorie E, místopředsedkyní okresní komise FO kategorie E, F a předsedkyní okresní komise FO kategorie G – Archimediáda.

Od roku 2014 je vedoucí regionálních center Elixíru do škol, zapsaný ústav v Teplicích a od roku 2019 v Chomutově, vedoucí dílen projektu Heuréka v Náchodě. Na její semináře dojíždějí vyučující fyziky z celého kraje. Praktickým přínosem seminářů, které vede nejen v naší škole, jsou nové nápady, rady a náměty pro vyučující fyziky, náměty na pokusy, lidsky podané informace o novinkách ve fyzice, půjčování a vymýšlení pomůcek, a samozřejmě praktické ukázky pokusů ve fyzice.

Paní učitelka Květa Kolářová se řadí mezi členy týmu expertů fyziky krajského metodika pro fyziku v rámci projektu IKAP (KÚ UL). Dlouhodobě spolupracuje s VŠ v Ústí nad Labem, v Plzni, v Hradci Králové v rámci projektu Didaktika A.

Na ZŠ s RVMPP Buzulucká vymýšlí fyzikální hry pro mimořádně nadané žáky I. stupně naší školy v rámci kroužku Klub nadaných dětí MENSA. Zavedla a dlouhodobě vede spolupráci prvňáčků a deváťáků, kdy deváťáci společně, velcí i malí, vyrábějí fyzikální hračky. 

Roku 2021 byla oceněna ministrem školství Medailí MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost. V tomto roce 2022 jí byla udělena Cena Albertus, ocenění v kategorii Fyzika za mimořádně široké spektrum aktivity. Tato cena byla rozdělena mezi dva finalisty – 1 x za mimořádnou práci v základním školství a 1 x za mimořádnou práci ve středním školství.

 

V Teplicích dne 28. 11. 2022

                                                           Mgr. Bc. Milena Hodková – ředitelka školy