Ve středu to vypuklo – sázení stromů začalo!

 

Na středu 30. 11. 2022 jsme naplánovali výsadbu stromů. Počasí přálo, takže jsme na zkoušku vysadili dva stromy už v 8 hodin. Protože šla práce všem od ruky, plynule se přidaly i další třídy, které se staly patrony jednotlivých stromů. Téměř každá třída si zasadila svůj strom (některé stromy jsou sdílené dvěma třídami), celý areál školy ožil. Pokud se ve středu na někoho nedostalo, sázel ve čtvrtek. Celkem jsme vysadili 23 stromů. A jaké druhy to byly? Dub červený a dub letní, buk lesní, lípa velkolistá, kaštan červený a kaštan jedlý, platan javorolistý, jinan dvoulaločný, liliovník tulipánokvětý, jilm vaz, habr obecný, jeřáb ptačí, jabloň panenské české, hrušeň konference clappova, třešeň dönissenova, broskvoň inka, slivoň švestka gabrovská.

Sázíme budoucnost.

L.H.