Naše firmy

 

V pondělí  dne 28. 11. 2022 navštívili naši žáci program Naše firmy. Projektový den, kdy si žáci vyzkouší podnikání nanečisto. A jak celé fiktivní podnikání viděli sami mladí podnikatelé, tedy žáci? Přečtěte si v přiložených krátkých zprávách. Určitě zkušenost zužitkujeme, až naše podnikání odstartujeme!

A. Lepešková: v pondělí jsme vyrazili s naší školou na workshop Naše firmy. Když jsme na něj dorazili, přivítali nás dvě milé dámy a pán jménem Marek. Ti nám ochotně vysvětlili, jak workshop bude probíhat. Nejdříve jsme vtvořili pět skupinek po pěti žácích. Ve skupinkách jsme si museli nejprve rozdělit jednotlivé role týmové spolupráce, např. role ředitele, obchodníka, vývoje či marketingu. Poté nám vysvětlili, že budeme hrát 10 kol po pěti minutách. V každém jednotlivém kole si budeme brát dvě kartičky, které představovaly jednotlivé  kategorie ve firmě. Nejdříve jsme to v naší skupince moc nechápali, ale postupem času jsme hru pochopili a pustili se s chutí do hraní. V každém jednotlivém kole jsme dostali úkol, který nám pomohl vytvořit naši fiktivní firmu. Museli jsme třeba vymyslet, jak se bude jmenovat naše firma, jaké bude mít logo, co budeme vyrábět či prodávat, na jakou cílovou skupinu je produkt zacílen. Mezitím jsme však v kolech museli sestavit a  následně plnit úkoly s robotem, který představoval náš produkt. Workshop nás mile překvapil a hlavně nás bavil. Naše firma dokonce vyhrála.

M. Hejna: dnešní akci „Naše firmy“ bych zhodnotil slovy celé skupiny: bylo to perfektní! Ve skupině jsme spolupracovali skvěle, každý plnil svoje úkoly a vzájemně jsme si pomáhali. Měli jsme totiž schopného ředitele, který se nebál přednášet před davem a hezky si vše připravil. Workshop Naše firmy připomínala známé Monopoly. Hrajete příště s námi?

 

K. Háněl: na pondělním workshopu Naše firmy jsme se dozvěděli a v praxi si vyzkoušeli, co jsou to firmy, kdo je tvoří, jaký je úkol jednotlivých členů. Rozdělili jsme se do menších skupin a každá skupina dostala úkoly: rozdat si role, vymyslet název firmy, logo, produkt. Naše firma nesla název SWÖX a vyráběli jsme sportovní oblečení pro vrcholové sportovce. Hlavní náplní workshopu byla skupinová práce mezi jednotlivými firmami, museli jsme si radit, jak udělat správný krok, abychom vytvořili nejvyšší zisk. Chvilku nám trvalo, než jsme firmu rozjeli a rozhýbali ji, ale nedokázali jsme dohnat peněžní ztráty. Skončili jsme až na 5. místě.

 

A. Sládek: dnes jsme se věnovali projektu Naše firmy. Utvořili jsme týmy po pěti členech, rozdělili si v týmech role (tedy pracovní pozice). Ředitel měl na starosti prezentování naší firmy, ostatní se starali o obchod, marketing, vývoj výroby. Já jsem měl na starosti vytvoření loga výrobku a loga pro naši aplikaci. Spolužák Honza, jehož práce byla výroba, vytvořil robota. Lukáš měl na starosti vývoj a robota programoval, aby robot jezdil, blikal. Samotná hra spočívala ve vymýšlení názvu firmy, tvorbě loga, výrobku, kterým se budeme ve fiktivní tvorbě zabývat. Každé kolo jsme dostávali kartičky, které symbolizovaly zamýšlené investice. Pokud jsme investovali málo peněz, později jsme prodělali, pokud dostatek peněz, mohli jsme hodně vydělat. Program mě bavil, v našem týmu jsme si dobře rozuměli. A to je základ všeho! I podnikání!

 

Mgr. P. Zítka, výchovný poradce