Testování tělesné zdatnosti žáků je v plném proudu

 

V listopadu 2022 běží na naší škole testování zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků. Jedná se o motorické testy, které připravilo MŠMT ve spolupráci s odborníky (sporťáky) z různých fakult z celé ČR, dále pak s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

Do testování je zapojeno téměř 250 000 žáků základních a středních škol. Samotné šetření je zaměřeno na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. A kterými disciplínami naši žáci prochází? Sedy-lehy, skok z místa, vytrvalostní běh a běh na 80 metrů.

Testování se koná většinou v samotných hodinách tělesné výchovy v jednotlivých třídách, a to vždy pod odborným vedením školního metodika testování – paní učitelky Nesvorné a pana učitele Matěchy.

Informace ČŠI k testování                                                                                            

L.H.