T-Mobile olympijský běh na Buzulce

 

Již počtvrté mohli žáci ZŠ Buzulucké porovnat své síly při T-Mobile olympijském běhu. Závod organizovaný vyučujícími tělesné výchovy proběhl ve středu 8. září 2021 ve školním areálu za mohutné podpory všech žáků, učitelů a vedení školy. Malí i velcí běžci závodili ve čtyřech věkových kategoriích na vzdálenost 1000 m.

Závod zahájili žáci prvního stupně. Jako první na trať vyrazili nejmenší závodníci (1.-3. třídy): mezi chlapci zvítězil David Fridrichovský (4:31), druhé místo obsadil Martin Erben (4:32) a třetí Dan Erben (4:40). Z děvčat si nejlépe vedla Anna Hadačová (5:36), následovaná Leou Lojkovou (5:36) a Veronikou Kaprálovou (5:45). Ve starší kategorii (4.-5. třídy) mezi chlapci uspěl Matěj Kažimír (4:23), na druhém místě skončil Marek Záruba (4:26) a na třetím Tymo Bytko (4:30). Nejrychlejší z děvčat čtvrtých a pátých tříd byla Eliška Nerglová (4:25), dále Eliška Lehnertová (4:30) a Lada Fridrichovská (4:31).

V již značně teplejších podmínkách následoval závod žáků druhého stupně: v rámci šestých a sedmých ročníku se nejlépe dařilo chlapcům Josefu Bednářovi (3:58), Matyáši Valjentovi (3:59) a Eliáši Zelenkovi (4:13). Mezi děvčaty kralovala Veronika Rožcová (4:14), následovaná Libuší Moučkovou (4:18) a Eliškou Svádovou (4:24). Sportovní dopoledne uzavírali žáci nejstarší (8.-9. třídy). Zde první místo z chlapců obsadil Kryštof Háněl (3:27), druhé Adam Sheriff (3:37) a třetí Jan Hlisník (3:39). Mezi nejstaršími děvčaty uspěly Marie Boháčková (4:14), Eliška Rožcová (4:32) a Kateřina Vítová (4:34). 

Všichni zúčastnění byli za svůj sportovní výkon odměněni potleskem a skandováním svých spolužáků i učitelů. Velké poděkování patří vedle závodníků a fanoušků také všem vyučujícím tělesné výchovy, kteří po náročném loňském školním roce umožnili žákům okusit závodní atmosféru a upozornili tak na důležité olympijské poselství – „Děti, sportujte!“ 

                                                                                

Heda Eisnerová