Už n(v)ám to začalo!

 

Ve středu 1. září 2021 se otevřela po dvouměsíčních prázdninách naše vaše Buzulka. Slavnostní zahájení proběhlo pro všechny žáky 2. – 9. tříd v jejich kmenových učebnách, žáci a učitelé se sešli opět ve školních lavicích.

Slavnostní chvíle ale zažívali především ti, kteří nastoupili svoje poprvé: prvňáčkové. Stejně jako v loňském roce, také letos přišli do naší školy opravdu poprvé, v dubnu se totiž konal zápis do 1. tříd bez jejich přítomnosti. Prvňáčci se svým doprovodem zamířili do prostoru školní zahrady, kde na ně už čekaly paní učitelky Stehlíková, Hampejsová a Znojemská, vedoucí školní družiny paní Poftová a ředitelka školy paní Hodková. Hudební doprovod zprostředkovali vyučující hudební výchovy pan Houdek s paní Podolkhovou, areálem zněly dětské písničky, které chytly za srdce téměř všechny přítomné (někteří si i pobrukovali a polohlasně zpívali). To vše bylo připraveno na slavnostní přivítání dětí mezi školní omladinou. Po krátké úvodní zdravici byly děti pasovány na oficiální žáky školy. Každý žáček obdržel placku od své paní učitelky a potlesk od přítomných. Poté se žáci rozdělili na dvě skupinky: dívky a chlapce, v těchto skupinkách všichni nakoukli do svých tříd, aby se seznámili s prostředím, pomůckami, učebnicemi, dárečky, vyfotili se v lavici. 

Celou sváteční atmosféru skvěle doplnilo občerstvení, které připravily kuchařky školní jídelny pod vedením paní vedoucí Schmitzové. Počasí nám přálo, sluníčko se dlouho neschovávalo za mraky, rychle vykouklo a vysušilo ranní rosu. I to přispělo k výborné atmosféře a perfektnímu začátku školního roku.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2021/2022!

 

LH