Workshop studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty z UJEP Ústí nad Labem

 

Koncem listopadu (26. 11. 2019) proběhl ve čtyřech třídách na I. stupni výtvarný workshop. Studenti z katedry výtvarné kultury si připravili pro naše žáky v jejich kmenových třídách výtvarné dílny plné zajímavé práce. Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly, které je vedly k zajímavým výtvarným počinům. Výstupem bylo například vytvoření krátkého filmu. Žáci si zkusili projektovou práci ve skupinách zakončenou prezentací svého díla, naše paní učitelky si přenesly některé nápady do své každodenní výuky. Jak se v jednotlivých třídách pracovalo a tvořilo, si prohlédněte na přiložených kolážích.

Mgr. L. Hrubá, zástupkyně ředitelky školy