Ukázka robotiky a ICT techniky ovládla Buzulku

 

Ukázka robotiky – doplnění

V úterý dne 25. 6. 2019 se konala již třetí ukázková lekce robotiky a ICT techniky pro mateřské školy. Začátkem května přišli předškoláčci z MŠ Jaselská Teplice a první parta z MŠ Fráni Šrámka Teplice.

Tentokrát se dostavila druhá parta předškoláčků z MŠ Fráni Šrámka Teplice. Děti se seznámily s programováním, řešením úkolů na interaktivní tabuli, sestavováním robotů. Na jednotlivých stanovištích pomáhali paní učitelce Macíkové zdatní průvodci, kteří mají programování již v malíčku. Všem se práce podařila a jako odměnu si předškolní děti odnášely medaili.

V pondělí dne 6. 5. 2019 jsme rozšířili na Buzulce naše řady o dalších 25 dětí. Navštívili nás totiž předškoláčci z MŠ Jaselská Teplice. Paní učitelka Mgr. Veronika Macíková si pro nejmenší děti připravila spolu se svými třeťáky ukázku robotiky a informatiky pro předškolní děti. V duchu hesla celého projektu: Uč se – Objevuj – Programuj, si děti na šesti stanovištích vyzkoušely práci programátora a viděly výsledky svého programování naživo, nahlédly do rozšířené reality a rozpohybovaly pomocí iPadů své vybarvené obrázky. Naprogramovaly včelku Blue Bot, aby se pohybovala mezi dvěma protiklady, ozoboti vyprávěli pohádku, robot Dash spojoval jednotlivé pohádkové obrázky, společně jsme zkonstruovali robota MILA ze stavebnice Lego WeDo 2.0 a naprogramovali jsme jeho pohyb. Za svoji aktivitu si předškoláci do školky odnášeli medaili za absolvování kurzu robotiky. Dvě hodiny ve škole rychle utekly a předškoláčci se vraceli zpět do školky plni dojmů nejen z programování, ale i z dění ve škole. Vždyť se do školních lavic brzy vrátí – už v září 2019. Další ukázku robotiky pořádáme příští týden v úterý dne 14. 5. 2019 a navštíví nás MŠ Fráni Šrámka Teplice.

 

Mgr. Veronika Macíková