ZMĚNA PLATBY ŠD - ŘÍJEN, LISTOPAD

Novinky/Informace | Školní družina, Školní aktuality | Publikováno dne 25. 11. 2020 | Publikoval Kamila Poftová

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě změny vyhlášky č. 74/2005  Sb., o zájmovém vzdělávání, se mění § 11 této vyhlášky – úplata za zájmové vzdělávání ve školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, s účinností od 23. 10. 2020, byla úplata za ŠD v období 10/2020 a 11/2020 upravena následujícím způsobem:

platba za 10/2020     100,- Kč  (pro žáky 1. – 3. tříd)

platba za 11/2020       90,- Kč  (pro žáky 1. – 2. tříd)

Žákům 3. tříd se platba za 11/2020 přesouvá do dalšího období.