Přihlášky na SŠ

Novinky/Informace | Školní aktuality | Publikováno dne 31. 01. 2024 | Publikoval Zlatuše Baborová, ZŘ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zítra, dne 1. 2. 2024 bude spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy na adrese www.prihlaskynastredni.cz . Jak bylo slíbeno na Schůzkách s rodiči vycházejících žáků v prosinci, nabízíme Vám možnost provedení vyplněním přihlášky. Termíny jsou stanovené od úterý 6. do čtvrtka 8. února. Každý z těchto dnů nabízíme 3 časové termíny po deseti osobách vždy po 30 minutách od 14:30 hodin. Prosíme Vás, abyste se, z kapacitních důvodů, na termíny přihlásili na následujícím odkazu:

https://www.supersaas.cz/schedule/Zapis_Buzulucka/PZ_2024

Na schůzku si přineste digitalizované formuláře a podklady potřebné pro úplné dokončení elektronické přihlášky (na USB-disku, na cloudu; lékařské prohlídky na předepsaném formuláři, přehled známek – výpis vysvědčení a další školami požadované dokumenty – formuláře naleznete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz v sekci Rodiče a žáci)

Pro ty rodiče, kteří o podporu při vyplňování nemají zájem pro jistotu připojujeme instruktážní videa vydaná přímo CERMATem:

Odkaz na instruktážní video k vyplňování přihlášek elektronicky:

;t=1s

Odkaz na instruktážní video k vyplňování přihlášek výpisem ze systému: