Ilustrační obrázek - Pozvánka na valnou hromadu Spolku rodičů

Pozvánka na valnou hromadu Spolku rodičů

Novinky/Informace | Školní aktuality | Publikováno dne 03. 01. 2024 | Publikoval Mgr. Ludmila Hrubá

Pozvánka na valnou hromadu Spolku rodičů

Dovoluji si Vás jménem výboru Spolku rodičů pozvat na valnou hromadu Spolku rodičů při ZŠ s RVMPP, která se koná ve školní jídelně ZŠ Buzulucká dne 09. 01. 2024 od 17:30 hodin (po třídních schůzkách).

 

Program:

1. Zpráva ředitelky školy 

2. Zpráva o hospodaření SR – stav finančních prostředků – přehled čerpání požadavků

4. Změna stanov SR – předložení návrhu změn, jejich schválení

3. Diskuze o funkci spolku, placení příspěvků  -  (způsob úhrady doplnit o možnost platby bankovním převodem?)

4. Volná diskuze – připomínky, náměty k fungování školy, školní družiny, jídelny atd.

           Srdečně vás zve

                                                                                                                                     Simona Chan

V Teplicích dne 3. 1. 2024                                                                                         předseda SR 

 

…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………