Třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. třída 17_18_9.C - nezařazeno do ročníku - nemá třídní učitelku