Učitelský sbor 2017/2018

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šp. – Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlata Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 9. třída): Mgr. Dana Vlasáková, dana.vlasakova@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň IV.B  502 1. pondělí 15:15-16:00
Mgr. Tereza Císařová 1. stupeň II.C 613 dle dohody  
Mgr. Klára Havlíčková 1. stupeň II.A 611    
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň I.B 702 1. úterý 13:30-15:00
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň III.B 601    
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. IV.C 503 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň V.C 513 dle dohody  
Mgr.Bc. Jaroslava Pešková 1. stupeň III.C 603 1. úterý 13:30-14:30
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň III.A 602 dle dohody  
  Eva Průšová 1. stupeň II.B 612    
Mgr. Kateřina Růžičková 1. stupeň I.A 701 1. pondělí dle dohody
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. IV.A 501 1. čtvrtek 12:45-13:30
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň V.B 511    
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň

II.D

704 dle dohody  
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň I.C 703 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň        

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

Alekos Kanakudis

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  IX.B 202    
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní ICT 1. středa 14:00-15:00
Mgr. Jana Borusíková Rj - Aj - Vv  netřídní   PÁ - dohoda 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VI.A 204 dle dohody  
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VI.D 402 dle dohody  
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VI.C 412 dle dohody  
Bc. Petr Eisner Tv - Čj VIII.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D - Ov - Znj  - Z  netřídní 206 dle dohody  
  Tomáš Holubička Aj – Ivt VIII.A 302 dle dohody  
  Jakub Houdek Hv      dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šp – Nj  netřídní   1. úterý 14:00-15:30
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  VIII.D 413 dle dohody  
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  VII.C 313 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Květa Kolářová M - F  VI.E 215 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  netřídní   dle dohody  
Mgr. Hana Málková Nj - Ov - Čj netřídní   dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  VI.B 402 pondělí 13:30-14:30
MgA. Ksenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
MgA. Bc.  Lenka Soukupová Vv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt IX.C 312 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  VII.A 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  IX.D 112 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  IX.A 303 1. pondělí 14:00-15:00
RNDr. Iva Váchová M - Př VII.D 311 1. úterý 15:30-16:00
Mgr. Dana Vlasáková Čj netřídní 101 dle dohody  
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př        
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  VIII.C 201 dle dohody  

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Miroslav Kaiser   družina
  Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Yvetta Schmidtová   družina
Bc. Hana Vojtíšková   družina

 

MD/RD

Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  MD / RD 
Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Veronika Macíková 1. stupeň, Tv  MD / RD 
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  MD / RD