Učitelský sbor 2018/2019

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlata Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Veronika Malá, veronika.mala@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň V.B  502 1. pondělí dle dohody 15:15-16:00
Mgr. Tereza Císařová 1. stupeň III.C 613 1. pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň II.B 706 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Veronika Macíková 1. stupeň + Tv  III.B 601 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň IV.B 511 dle dohody  
Mgr. Markéta Minaříková 1. stupeň I.A 701 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. V.C 503 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň I.C 703 1. úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň IV.A 513 liché úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. II.A 602 1. čtvrtek 12:45-13:30
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň III.A 611 dle dohody  
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň

III.D

603 1. pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň II.C 612 1. pondělí dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň I.B 702 liché pondělí dle dohody 14:00-15:00
Bc. Václav Tůma 1.stupeň IV.C 512 liché úterý dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Lucie Tůmová 1. stupeň V.A 501 liché úterý dle dohody 14:00-15:00

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

 

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  VI.A 202 dle dohody  
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní ICT 1. středa 14:00-15:00
Mgr. Jana Borusíková Rj - Aj - Vv  netřídní   PÁ - dohoda 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VII.A 204 dle dohody  
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VII.D 402 dle dohody  
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VII.C 412 dle dohody  
Mgr. Petr Eisner Tv - Čj IX.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D - Ov - Znj  - Z  netřídní 206 dle dohody  
  Tomáš Holubička Aj – Ivt IX.A 302 dle dohody  
Bc. Jakub Houdek Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šj – Nj  netřídní   1. úterý 14:00-15:30
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  IX.D 413 dle dohody  
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  VIII.C 313 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Květa Kolářová M - F  VII.E 215 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  netřídní   dle dohody  
Mgr. Hana Málková Nj - Ov - Čj netřídní   dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  VII.B 402 pondělí 13:30-14:30
MgA. Ksenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
MgA. Bc.  Lenka Soukupová Vv  VI.B   dle dohody  
Mgr. Brigita Svobodová Čj - Ov  - Vp  netřídní    dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VI.C 312 dle dohody  
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  VIII.A 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VI.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  VIII.B 303 1. pondělí 14:00-15:00
RNDr. Iva Váchová M - Př VIII.D 311 1. úterý 15:30-16:00
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př IX.C 214 dle dohody  
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  netřídní 201 dle dohody  

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Pavlína Přibylová

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Miroslav Kaiser   družina
  Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Yvetta Schmidtová   družina
Bc. Hana Vojtíšková   družina

 

MD/RD

Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  MD / RD 
Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Dana Holubičková Čj MD / RD 
Mgr. Kateřina Růžičková 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  MD / RD