Učitelský sbor 2018/2019

 

 

ředitelka školy: Mgr. Bc. Milena Hodková, reditelka@buzulka.cz, D - Pg 

zástupce pro 1. stupeň (1. – 5. třída): Mgr. Ludmila Hrubá, zastupci1@buzulka.cz, Čj – Šj - Nj 

zástupce pro 2. stupeň (6. – 9. třída): Mgr. Zlata Baborová, baborova@buzulka.cz, M - Ivt

 

 

výchovná poradkyně (1. – 5. třída): Mgr. Veronika Malá, veronika.mala@buzulka.cz

výchovný poradce (6. – 9. třída): Mgr. Pavel Zítka, pavel.zitka@buzulka.cz

preventista: Mgr. Jaroslav Hanzlíček, jaroslav.hanzlicek@buzulka.cz

speciální pedagog: Mgr. Michaela Nesvorná, michaela.nesvorna@buzulka.cz

 

učitelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

I. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Kamila Boušová 1. stupeň V.B  502 1. pondělí 15:15-16:00
Mgr. Tereza Císařová 1. stupeň III.C 613 dle dohody  
Mgr. Alena Hrdinová 1. stupeň II.B 706 1. úterý 13:30-15:00
Mgr. Hana Humlová 1. stupeň IV.C 512 dle dohody  
Mgr. Veronika Macíková 1. stupeň + Tv  III.B 601 dle dohody  
Mgr.Bc. Veronika Malá 1. stupeň IV.B 511 dle dohody  
  Markéta Minaříková 1. stupeň I.A 701 dle dohody  
Mgr. Michaela Nesvorná 1. stupeň + spec.ped. V.C 503 1. úterý 14:00-15:00
Mgr. Dana Pelcová 1. stupeň I.C 703 dle dohody  
Mgr. Lenka Pešková 1. stupeň IV.A 513 dle dohody  
Mgr. Marcela Růžková 1. stupeň, Aj 1.-3.st. II.A 602 1. čtvrtek 12:45-13:30
Mgr. Michaela Smetanová 1. stupeň III.A 611 dle dohody  
Mgr. Klára Stehlíková 1. stupeň

III.D

603 dle dohody  
Mgr. Jitka Sůvová 1. stupeň II.C 612 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Jitka Švejdová 1.stupeň I.B 702 dle dohody  
Bc. Václav Tůma 1.stupeň IV.C 512 dle dohody  
Mgr. Lucie Tůmová 1. stupeň V.A 501 dle dohody  

 

 

ASISTENT PEDAGOGA

 

 

 

II. STUPEŇ

KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Josef Bartoň Aj  VI.A 202 dle dohody  
Mgr. Jiří Bindr M - Zt - Inf netřídní ICT 1. středa 14:00-15:00
Mgr. Jana Borusíková Rj - Aj - Vv  netřídní   PÁ - dohoda 14:00-15:00
Mgr. Lukáš Bosák Tv  VII.A 204 dle dohody  
Mgr. Jaroslav Dvořák M - Zt - Inf VII.D 402 dle dohody  
Mgr. Hana Dvořáková Čj - Tv  VII.C 412 dle dohody  
Bc. Petr Eisner Tv - Čj IX.B 403 dle dohody 14:00-15:00
Mgr. Jaroslav  Hanzlíček D - Ov - Znj  - Z  netřídní 206 dle dohody  
  Tomáš Holubička Aj – Ivt IX.A 302 dle dohody  
Bc. Jakub Houdek Hv  netřídní   dle dohody  
Mgr. Ludmila Hrubá Čj – Šj – Nj  netřídní   1. úterý 14:00-15:30
Mgr. Iveta Jančárková M - Z  IX.D 413 dle dohody  
Mgr. Filip Jelínek Př – Tv  VIII.C 313 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Květa Kolářová M - F  VII.E 215 1. pondělí 14:00-15:00
Mgr. Markéta Kristová D - Aj - Nj  netřídní   dle dohody  
Mgr. Hana Málková Nj - Ov - Čj netřídní   dle dohody  
Mgr. David Matěcha Tv - Z  VII.B 402 pondělí 13:30-14:30
MgA. Ksenie Podolkhova Hv  netřídní   dle dohody  
MgA. Bc.  Lenka Soukupová Vv  VI.B   dle dohody  
Mgr. Brigita Svobodová Čj - Ov  - Vp  netřídní    dle dohody  
Mgr. Lukáš Svojanovský F - Ivt VI.C 312 dle dohody  
Mgr. Pavel Tomko Čj – D  VIII.A 301 dle dohody  
Ing.Mgr. Markéta Tykvová M - Aj  VI.D 112 dle dohody  
Mgr. Jiřina Ulrichová D - Z  VIII.B 303 1. pondělí 14:00-15:00
RNDr. Iva Váchová M - Př VIII.D 311 1. úterý 15:30-16:00
Ing. Kateřina Walterová Ch - Př IX.C 214 dle dohody  
Mgr. Pavel  Zítka Nj - D  netřídní 201 dle dohody  

 

ASISTENT PEDAGOGA

Bc. Pavlína Přibylová

 

 

DRUŽINA

vychovatelé – e-mail pište ve tvaru: jmeno.prijmeni@buzulka.cz

 

  Miroslav Kaiser   družina
  Alena Kalodová   družina
Bc. Kamila Poftová   družina
  Yvetta Schmidtová   družina
Bc. Hana Vojtíšková   družina

 

MD/RD

Mgr. Heda Eisnerová Čj – Aj  MD / RD 
Mgr. Miloslava Hamzová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Dana Holubičková Čj MD / RD 
Mgr. Kateřina Růžičková 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Petra Ullerová 1. stupeň MD / RD 
Mgr. Markéta Zítková Nj - D  MD / RD