Hravě žij zdravě!

 

Druhým rokem se žáci pátých ročníků zúčastnili soutěže Hravě žij zdravě, která se hravou formou zaměřuje na zdravý životní styl. Je to v podstatě internetový vzdělávací kurz, jehož cílem je pomoci dětem z celé České republiky zkvalitnit jídelníček a zařadit do jejich života více pohybové aktivity. V rámci internetového kurzu probíhá i soutěž.

Základní program kurzu byl strukturován na čtyři týdny. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce byla soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožnila plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Sbíráním bodů ve vzdělávacích testech a vyplňováním Deníčku, mohly soutěžní třídy sbírat body směřující k výhře.

 Mgr. M. Hamzová