Přijímání žáků do 6. tříd pro školní rok 2020/2021

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme otvírat nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a nejméně jednu třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky s počtem žáků do 28.

Žáci budou do výběrových tříd zařazeni na základě prokázání schopností a talentu.

Podmínky:

 • Výborný prospěch na 1. stupni ZŠ – průměr do 1,5 po celou dobu školní docházky
 • Účast a úspěšné řešení, popř. postup do vyššího kola všech těchto soutěží
  • Matematická olympiáda
  • Matematický Klokan
  • Pythagoriáda
  • Bobřík informatiky
  • Logická olympiáda
  • Pangea
 • Bezproblémové chování – bez důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, snížené známky z chování po celou dobu školní docházky

 

Přihlášky do 15. 5. 2020 – přijetí/přeřazení do 1. 6. 2020. Žáci přijatí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a do třídy z rozšířenou výukou informatiky.

Žáky do těchto tříd přihlašují jejich zákonní zástupci. Škola požaduje:

 • Vyplněnou Přihlášku do třídy s rozšířenou výukou 
 • Žádost o povolení přestupu (tuto žádost žáci 5. třídy naší školy nevyplňují)
 • Dotazník k přestupu žáka (tento dotazník žáci 5. třídy naší školy nevyplňují)
 • Kopii vysvědčení z prvního pololetí páté třídy
 • Kopie vysvědčení 1. – 4. třídy
 • Čestné prohlášení, že žák neměl kázeňské postihy na 1. stupni ZŠ
 • Soupis účasti a úspěchů v požadovaných soutěžích

 

Přihláška ke stažení – PDF, DOC

Žádost ke stažení – PDF, DOC

Příloha k přihlášce ke stažení – PDF, DOC

Dotazník k přestupu ke stažení – PDF, DOC

 

Aktualizace: 18. 1. 2019