Němčina nás opět nepokousala

 

Projekt „Němčina nekouše“ se u nás ve škole představil již pošesté. Společnost Tandem zavítala s připravenou animací mezi šesťáky, kteří si v letošním školním roce budou vybírat druhý cizí jazyk, aby s výukou mohli začít v příštím školním roce 2019/2020. V několika skupinách se vystřídali všichni žáci 6. tříd, dozvěděli se, jaké výhody jim může znalost německého jazyka přinést, podělili se o své zkušenosti s cestováním po německy mluvících zemích a formou drobných her a aktivit se zapojili do komunikace. Žáci se osobně přesvědčili, že němčina skutečně nekouše a může být užitečná a zároveň zábavná.

Mgr. Pavel Zítka, předmětová komise druhý cizí jazyk