Formuláře

 

Formulář k uvolnění z výuky (ozdravný pobyt ….)  DOCXPDF

Formulář k uvolnění z tělesné výchovy …. DOCXPDF

Formulář o zdravotní způsobilosti …. DOCX, PDF

 

 

Formuláře k zápisu do 1. třídy školní rok 2017/2018:

 

1) Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

         MUSÍ VYPLNIT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

 

3) (případně – Žádost o odklad školní docházky)