Mladý chemik Bohdan

 

Do celostátního finále z našeho Ústeckého kraje postupovali celkem 4 soutěžící, jedním z nich byl Bohdan Habor, žák ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice. V úterý dne 11. 6. 2019 se sešli všichni finalisté 7. ročníku soutěže Mladý chemik v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Na 660 základních školách v celé České republice se do soutěže zapojilo celkem 18 000 žáků, z nichž se do národního finále probojovalo 40 nejlepších mladých chemiků. Letošního ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet nejen účastníků, ale také pořadatelé zaznamenali vzrůstající zájem partnerských společností o podporu soutěže.

Takovéto soutěže se mohou účastnit osmáci a deváťáci a hlavním cílem je popularizace chemie. Celostátnímu finále předcházela krajská kola v jednotlivých regionech. Učitelé finalistů obdrželi v předstihu přehled obsahující požadované znalosti a praktické dovednosti, zkrátka požadavky na finalisty, aby se soutěžící mohli řádně připravit. Součástí soutěžního klání byl i bohatý doprovodný program – nechyběla tradiční exkurze po fakultě, ukázky pokusů, přednáška pro vyučující, expozice výtvarných prací Lidice (samozřejmě s tematickým zaměřením tentokrát na chemii) a science show M. Londesborougha.

A jak dopadl náš žák? Své teoretické znalosti si porovnal v písemném testu, praktické dovednosti ukázal následně v laboratoři. Vše sečteno a porovnáno: Bohdan Habor si vybojoval nádherné 14. místo. Gratulujeme a držíme zkumavky!

Mgr. L. Hrubá, zástupkyně ředitelky školy