Plavecký výcvik

I v letošním školním roce 2017/2018 pokračujeme ve výuce plavání v 2. a 3. ročníku.

Od října do prosince 2017 plavali třeťáci, od ledna do března 2018 pak začínali s výcvikem druháčci. Žáci dojížděli do bazénu na ZŠ Maršovská Teplice, kde plavecké lekce vedly lektorky Plavecké školy Aqua aktivity Teplice. Také letos se naše škola zapojila do dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 a 2018 a žádali jsme o dotaci od MŠMT. Přidělenou dotaci o celkové částce 10 500,-Kč (I. etapa) a 19 600,-Kč (II. etapa) jsme použili na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci České republiky). Zbytek částky za dopravu byl hrazen z finančních prostředků zákonných zástupců žáků příslušných ročníků.

Avízo – Rozvojový program MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“, č. j. MŠMT-21088/2017-1.

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupkyně ředitelky