Informace o zápise pro školní rok 2020/2021

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2020/2021

 

„POHÁDKOVÝ ZÁPIS“

 

Zápis se uskuteční ve dnech:

středa        1. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin

čtvrtek      2. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin

pátek     3. 4. 2020 od  14:00 do 17:00 hodin

Rezervace na daný časzde 

bude spuštěna od 17. 2. 2020 

REZERVACE BUDE UKONČENA VE STŘEDU 23. 3. 2020 

NA ZÁPIS LZE PŘIJÍT I BEZ REZERVACE

Naším cílem je, aby zápis byl pro budoucí prvňáčky příjemným zážitkem, který je bude motivovat pro následnou roli žáka a napomůže formovat pozitivní vztah ke škole. Pohádkově laděné prostředí má dětem pomoci zvládnout hravou formou celý proces zápisu.

Při vstupu do školy děti projdou pohádkovou chodbou, kde je přivítají pohádkové postavy. Po této cestě tam i zpět mohou děti plnit zajímavé úkoly, za které je čeká malá odměna. Zápis se koná na 7. pavilónu ve 3 učebnách.  

Při zápisu do prvního ročníku základní školy mohou zákonní zástupci dítěte požádat o odklad povinné školní docházky v souladu s § 37,odst. 1,2,3 a 4 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 Základní kritérium dané zákonem pro přijímání žáků do 1. tříd:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského obvodu při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách.

Ve školním roce 2020/2021 škola otevře tři první třídy s celkovou kapacitou 81 dětí.

o budete k zápisu potřebovat:

  1. Rodný list dítěte
  1. Občanský průkaz obou zákonných zástupců dítěte
  1. Cizí státní příslušníci předloží pas (povolení k pobytu na území ČR)

Formuláře 

  1. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
  2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  MUSÍ PODEPSAT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
  3. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno)
  4.  (případně – Žádost o odklad školní docházky) 
  5. Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Formuláře obdržíte při zápisu.

Doporučujeme je stáhnout z webových stránek školy a předem vyplnit.