Informace o zápise pro školní rok 2017/2018

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2017/2018

 

„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

 

Zápis se uskuteční ve dnech:

Úterý        18. 4. 2017 od 14,00 do 17:00 hodin

Středa      19. 4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin

Čtvrtek      20. 4. 2017 od  14:00 do 17:00 hodin

Rezervace na daný čas - zde 

REZERVACE BUDE UKONČENA VE STŘEDU 12. 4. 2017 

NA ZÁPIS LZE PŘIJÍT I BEZ REZERVACE

Naším cílem je, aby zápis byl pro budoucí prvňáčky příjemným zážitkem, který je bude motivovat pro následnou roli žáka a formovat pozitivní vztah ke škole. Pohádkově laděné prostředí má dětem pomoci zvládnout hravou formou celý proces zápisu.

Při vstupu do školy děti projdou pohádkovou chodbou, kde je přivítají pohádkové postavy.  Po této cestě tam i zpět mohou děti plnit zajímavé úkoly, za které je čeká malá odměna.  Zápis se koná na 6. pavilónu v 6 učebnách.  

Při zápisu do prvního ročníku základní školy mohou zákonní zástupci dítěte požádat o odklad povinné školní docházky v souladu s §37,odst. 1,2,3 a 4 zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). 

 

   Základní kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.  

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti zaměstnanců Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392.

 Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského obvodu.

Ve školním roce 2017/2018  škola otevře tři první třídy s celkovou kapacitou 81 dětí.

o budete k zápisu potřebovat:

  1. Rodný list dítěte
  1. Občanský průkaz obou zákonných zástupců dítěte
  1. Cizí státní příslušníci předloží pas (povolení k pobytu na území ČR

Formuláře 

  1. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
  2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  MUSÍ PODEPSAT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
  3. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno)
  4.  (případně – Žádost o odklad školní docházky) 

Formuláře obdržíte při zápisu.

Doporučujeme je stáhnout z webových stránek školy a předem vyplnit.