Seznamujeme předškoláky s robotikou

 

V letošním školním roce 2019/2020 navazujeme na úspěšné ukázky robotiky a ICT techniky z minulého školního roku. V říjnu a listopadu 2019 nás navštívily celkem tři party předškoláčků, aby se seznámily se základy programování, řešením úkolů na interaktivní tabuli, zadáváním příkazů robotům: včelce Blue Bot, malým neposedným ozobotům, nebo velkému Dashovi. Děti z MŠ Jaselská a MŠ Fráni Šrámka Teplice pracovaly ve skupinkách a na jednotlivých stanovištích si vyzkoušely vše, co si pro ně paní učitelka Mgr. V. Macíková a její čtvrťáci připravili. Jednotlivými stanovišti se prolínala idea celého našeho projektu: Uč se – Objevuj -  Programuj. Dvě hodiny strávené ve škole předškolním dětem rychle utekly a všechny odcházely s medailí za skvělou spolupráci do svých mateřských školek. Dětem se ukázky robotiky a ICT techniky líbily a přesvědčily se, že programování je zábava, která podporuje logické myšlení.

 

Mgr. Veronika Macíková, vyučující I. stupně a koordinátorka robotiky pro I. stupeň