Třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. třída 8.B - 8. ročník - Bc. Petr Eisner