RVMPP

Seznam přijatých žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

71B588

71B585

71B579

71B567

71B060

71B555

71B543

71B321

71B052

71B050

71B534

71B497

71B597

71B088

71B086

71B084

71B303

71B564

71B561

71B449

71B549

71B318

71B531

71B048