Třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. třída 9.C - 9. ročník - Mgr. Lukáš Svojanovský