RVIVT_I

Seznam přijatých žáků do třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky

71B458

71B552

71B096

71B558

71B074

71B309

71B600

71B461

71B476

71B434

71B570

71B070

71B062

71B094

71B443

71B312

71B425