Průběh zápisu

 

1) Zápis začíná po vstupu na pavilon č. 7, kde od uvádějící paní učitelky při vstupu obdržíte základní formuláře:

(lze stáhnout z našeho webu a přinést již vyplněné)

 

1. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  MUSÍ VYPLNIT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

3. (případně – Žádost o odklad školní docházky)

 

2) Na pavilonu jsou celkem 3 učebny v přízemí.

 

Průběh zápisu:

Orientační posouzení školní připravenosti:

·        básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem

·        matematické představy, jemná motorika

·        geometrické tvary, barvy                                                                                                  

·        stříhání – držení, přesnost

·        kresba postavy, správný úchop tužky, uvolněná ruka

·        správná výslovnost, poznání stejných tvarů

·        vytleskávání rytmu – rytmizace slova

·        pohovor s rodiči

·        vyplnění a kontrola formulářů

·        výběr dárečku pro dítě, obdržení Upomínkového listu

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky nebo bude-li odklad navržen pedagogem při zápisu, je nutno vyplnit a podepsat tyto  formuláře:

 Žádost o odklad

Dotazník MŠ (pro šetření školní zralosti v PPP)

 

 

Aktualizace: 11. 1. 2019 

Mgr. Ludmila Hrubá, zástupce ředitele  (případné dotazy 603 276 023)