Žáci ZŠ Buzulucká do krajského kola zeměpisné olympiády

 

V úterý 16.2.2016 proběhlo na Gymnáziu v Teplicích okresní kolo olympiády ze zeměpisu. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola ve všech třech soutěžních kategoriích.

Tři části práce, ověřující jejich zeměpisné znalosti, zvládli všichni tři zástupci naší školy velmi úspěšně. Soutěžní úlohy byly v tomto ročníku olympiády značně obtížné a jejich řešení se neobešlo bez dobrých znalostí matematiky.

V kategorii C zvítězil Lukáš Drapela z 9.D a zajistil si tak postup do krajského kola uvedené soutěže. V kategorii A obsadil 2. místo žák Jiří Říha ze 6.D, který bude naši školu  rovněž reprezentovat v krajském kole. Pěkného výsledku  (4. místo)  dosáhl  i zástupce kategorie B Jakub Jindra ze 7.D.

Všem třem jmenovaným žákům patří velký dík za zodpovědnou přípravu a vzornou reprezentaci naší školy na okresní úrovni soutěže a postupujícím chlapcům přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

 

Mgr. Iveta Jančárková

ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice