Evropský den jazyků 2017

 

V týdnu od 26. září do 6. října jsme si připomněli oslavu Evropského dne jazyků. Všichni jste společně se svými jazykáři připravili pěkné projekty, které jste si mohli prohlédnout ve vestibulu.  Na panelech a nástěnkách jste hledali odpovědi na soutěžní otázky na téma osobnosti v kultuře. Správné řešení letošní tajenky byl citát českého básníka a spisovatele Jana Vrby: „Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“. Ten byl vybrán především proto, aby si každý uvědomil, že k ovládnutí cizího jazyka nestačí znát pouze slova a gramatiku, ale také kulturu a tradice té země, jejíž řeč se učí.

Při zasedání Předmětové komise cizích jazyků proběhlo losování ze všech včas odevzdaných a především správně vyplněných soutěžních lístků.

 

Cenu obdrželi vylosovaní žáci:

Libuše Moučková ( z 3.C)

Nikola Dangová (z 9.D)

Viktorie Vacková (z 8.D)

Hai Anh Dinhová  (z 8.D)

a Barbora Fojtíková (z 8.C)

 

Děkujeme všem učitelům jazyků a žákům, kteří se zapojili do oslav i v letošním roce, a v neposlední řadě směřuje náš dík do školní kuchyně, kde pro nás zaměstnanci jídelny celý týden připravovali evropská jídla.

 

Těšíme se na další ročník oslavy Evropského dne jazyků v příštím roce!