Několik slov na závěr školního roku 2019/2020:

 

Rádi bychom jako členové školské rady vyjádřili náš obdiv a především poděkování všem žákyním a žákům, jejich rodičům a zákonným zástupcům a všem vyučujícím z naší – vaší Buzulky za zvládnutí aktuálního obtížného období po vyhlášení mimořádných opatření až do konce tohoto školního roku. V posledních dnech, týdnech, měsících jsme zažili, jak důležité jsou dobré vztahy mezi vyučujícími a žáky, mezi školou a rodinou, a jak tyto vztahy pomáhají zvládnout učení i ve ztížených podmínkách. V neposlední řadě patří dík také správním zaměstnancům, kteří uváděli do praxe hygienická opatření, a zaměstnancům školní jídelny, kteří připravovali obědy pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020.

 

Zvládli jste to společnými silami. Děkujeme.

 

Přejeme Vám krásné prázdniny plné pohody a v září opět se všemi na shledanou!

 

Ing. Kasal, Mgr. Dvořáková, Mgr. Hrubá