Zeměpisná olympiáda 2019

 

Konec listopadu – začátek prosince je tradičně vyhrazen školním kolům olympiád. Dne 4. 12. 2019 proběhlo školní kolo olympiády Zeměpisné, které se zúčastnilo 43 žáků z druhého stupně.

V kategorii 6. ročníků soutěžilo 12 žáků, zvítězila Andrea Lepešková z 6.C.

V kategorii 7. ročníků soutěžilo 8žáků, nejlepším byl Aleš Lábr ze 7.D.

V kategorii 8. a 9. ročníků soutěžilo 23 žáků, zvítězil Petr Benda z 9.D.

Všem zúčastněným malým i větším příznivcům zeměpisu patří velké poděkování. Do okresního kola postupují nejen vítězové, ale i žáci umístění na 2. místě. Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci školy v kole dalším! Dík patří i našim vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci školního kola a opravě.

 

Mgr. I. Jančárková, vyučující zeměpisu