'Countdown to the Tokyo Olympics 2020'

     'Countdown to the Tokyo Olympics 2020' je eTwinningový projekt, který podporuje spolupráci mezi studenty a jejich učiteli, rozvíjí kreativní jazyk a dovednosti v oblasti IT. Projekt bude založen na měsíčních aktivitách od září 2019 do května 2020, včetně představení školy a země, zahrnutí eTwinningové kampaně demokratické účasti, porozumění olympijským hodnotám, vyhledávání informací o starých a moderních olympijských hrách, poznávání informací o Japonsku, vytvoření olympijské hymny s hudbou, zpěv a znakový jazyk, zúčastnění se některých e-sportů mezi projektovými školami a předání online medailí.

35 partnerů z 20 států. Jedná se o velký projekt! :)

 

Cílem projektu je:


1. Povzbuzovat studenty a jejich učitele ke spolupráci s partnerskými zeměmi 

2. Podporovat demokratickou účast jako životní dovednost

3. Rozvíjet porozumění olympijským hodnotám a jejich vlivu na každodenní život

4. Rozvíjet povědomí o životě v Japonsku, zejména v Tokiu

5. Povzbudit studenty, aby při prezentaci své práce využívali řadu kreativních médií, která zlepšují učení jich samotných a ostatních studentů
 

 

 

ZÁŘÍ 2019

   Partneři zahájili nový školní rok v různých dobách, ale mnoho z nich začalo s nadšením eTwinninový projekt „Odpočítávání k Tokijským olympijským hrám 2020“. Olympijští poručíci vedou cestu se svými týmy, do kterých bylo všech 45 partnerů rozděleno: 

 

SPOLU S ALBÁNIÍ, CHORVATSKEM, SRBSKEM, VELKOU BRITÁNIÍ, BELGIÍ, ITÁLIÍ A PORTUGALSKEM PATŘÍME DO SKUPINY ČERVENÝCH ŠKORPIÓNŮ!

TAKŽE TEĎ UŽ VÍTE, KOMU FANDIT!

   

      A tady je krátké video z backstage týmu rudých škorpiónů. Příprava, vyhledávání informací v atlasech o našich partnerských zemích a trochu té prezentace, kterou jsme vypustili do světa. Zdá se, že do tohoto projektu jsem se na první pohled zamilovali. Těšíme se na další aktivity. 

 

     V rámci záříjové projektové výzvy a celoevropské eTwinningové kampaně jsme se zapojili i do aktivity DEMOKRATICKÁ SPOLUÚČAST (DEMOCRATIC PARTICIPATION). Diskuze na toto téma bylo pro devíti a desetileté děti docela složité, ale i tak jsme se tím poprali a vytvořili jednoduché postery. 

   

   

   

 

A opět krátké video ze zákulisí můžete shlédnout ZDE.

KONEC ZÁŘÍ JE TU: A MY SPLNILI VŠECHNY ÚKOLY. Těšíme se na říjnovou spolupráci na našem projektu.

 

ŘÍJEN 2019

PŘÁTELSTVÍ, ODHODLÁNÍ, RESPEKT, ODVAHA, INSPIRACE, SNAHA BÝT NEJLEPŠÍ, ROVNOST … to jsou základní olympijské hodnoty. A právě OLYMPIJSKÉ HODNOTY byly tématem a náplní naší práce na projektu během měsíce října.  

Žáci rozděleleni do 7 skupin s pomocí iPadů a překladače hledali významy slov a správné názvy v různých cizích jazycích našich projektových partnerů. Mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou a španělštinou se vyskytly i méně obvyklé jazyky jako řečtina, albánština a turečtina. Při poslechu vyslovnosti žáci velmi statečně bojovali s nápodou výslovnosti přeložených slovíček. 

Poté mocí aplikace Google Translator překládali definice z anglického jazyka pomocí fotoaparátu (což byl “objev století” – zaostřím, namířím na papírek s anglickou větou a překladač mi to přeloží … woooow, amazing 

   ​   

 

      

 

   

 

 

     Pokud i vy byste se s námi chtěli podívat na Padlet, jak se dařilo našim projektovým partnerům, odkaz najdete ZDE.