Zeměpisná olympiáda 2018

 

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 57 žáků II. stupně.

V kategorii 6. ročníků soutěžilo 15 žáků, zvítězil Aleš Lábr ze 6.D.

V kategorii 7. ročníků soutěžilo 14 žáků, nejlepším byl Štěpán Urbanský ze 7.D.

V kategorii 8. a 9. ročníků soutěžilo 28 žáků, zvítězil Jiří Říha z 9.D.

Všem zúčastněným patří velké poděkování a vítězům, kteří postupují do okresního kola, přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci školy. Děkujeme také vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci a opravě.

 

Mgr. I. Jančárková, vyučující zeměpisu