Hodina pohybu navíc

 

Základní škola s RVMPP Buzulucká 392, Teplice realizuje ve školním roce 2016/2017 pokusné ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizované Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci se sportovními svazy. Cílem pokusného ověřování je zvýšit motivaci žáků k pohybovým aktivitám a to i mimo rámec školní docházky do školní družiny. Proto byla vytvořena metodika a byli vyškolení trenéři (učitelé tělesné výchovy), kteří ji budou ověřovat v praxi. Snahou bude metodiku dál vylepšit tak, aby mohla dobře sloužit zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních, případně i v hodinách školní TV. Vzdělávání bude probíhat v 1. – 3. ročníku ZŠ v rámci školní družiny. Všestranná příprava bude realizována na základě následujících sportů (fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, ragby). 

 

Středa 14:00 – 15:00 žáci 3. tříd  ( p. uč. Mgr. D. Matěcha)       První trénink  5. 10. 2016                                                 

Pátek 14:00 – 15:00 žáci 1. tříd (Mgr. F. Jelínek)                       První trénink 7. 10. 2016

Pátek 14:00 – 15:00  žáci 2. tříd ( Mgr. L. Bosák)                       První trénink 7. 10. 2016

 

Učitelelé si družinové děti vyzvednou ve ŠD a následně je odvedou zpět do  ŠD.

Žáci jsou také komerčně pojištěni pro případ úrazu a způsobené škody. 

 

Hodina pohybu navíc se dětem moc líbí. Děti hrají různé pohybové hry. Učí se ovládat míč – chytat, házet, předávat, přihrávat a dodržovat sportovní chování.