Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

 

V úvodu tohoto roku začal na naší škole fungovat pod vedením paní učitelky Mgr. Terezy Císařové kroužek pro předškoláky. Kroužek je určen dětem, které se chystají v dubnu 2019 k zápisu do 1. tříd. V lednu do kurzu nastoupilo celkem 18 dětí a v závěru ledna se ještě 2 děti přihlásily. V současnosti je kurz plně obsazen. Scházíme se společně každé pondělí a pro lepší organizaci jsou děti rozděleny do dvou pracovních skupinek.

Předškoláci se ve dvaceti lekcích seznamují se školním prostředním, procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, učíme se třídit prvky do skupin a pojmenovávat je. Intenzivně pracujeme na vyjadřovacích schopnostech a důraz je kladen na mluvený projev. Celá výuka je připravena hravou formou tak, aby děti zaujala a co možná nejvíce rozvíjela jejich schopnosti a dovednosti. Budoucí žáčci často střídají činnosti, pracují ve skupinách nebo ve dvojicích, ale učí se i samostatně a v klidu pracovat se zadaným úkolem. Cílem kurzu je co nejvíce připravit děti na zápis, adaptovat děti na školní prostředí a připravit je na nadcházející velké životní změny.

Začínají se nám tvořit první kamarádské vazby. Děti na práci reagují pozitivně a spolupráci s rodiči hodnotím jako velice dobrou. Kurz bude pokračovat až do června 2019.

Mgr. Tereza Císařová